searching for clear answers

to increasingly complex questions


with an idea of what architecture is (not)

it certainly does not exists ‘an sich’

but forms the connective tissue, the fascia

between the urban context

and the to be lived interior space


trying to achieve a lot with few resources

that’s how ‘dare to question’ becomes evident

merges creativity and inventiveness 

and so things often become simple


all this averse to trends and egoszoekt naar heldere antwoorden

op steeds complexere vragen


heeft een idee wat architectuur (niet) is

het bestaat vast niet 'an sich'

maar vormt het bindweefsel, de facia

tussen de ruimtelijke context

en de te beleven binnenruimte


probeert met weinig veel te bereiken

zo wordt 'in vraag stellen' een evidentie

versmelten creativiteit en inventiviteit

en wordt alles vaak simpel


wars van trends of ego's